select language:
pl en de ru gr sk nl fr uk hu hr es ua it ro zh ar bg da cs lv ja
 
 
 Main page   Objects   Opinions   Guides   Photos gallery   Calendar   Discussions   Informations   
                 
Objects:  
 Contact
 Opinions
 Full description
 
Login area:  
Login:
Password:
remind password
Remind password:  
Login:
Email:
The email address provided during registration will be sent an email with a new (randomly generated) password, which you can / could change after logging into the system.
Search:  
More know :
 Search
 
For objects :  
Showcase your property on the site :
 Registration
 Contact

 Informations

Blog o systemie SART (1)

More news >>

Drogi rowerowe - stadium


object


photo gallery


photodescribe
W celu uproszczenia zestawienia, odcinki ciągów oznaczonych znakiem C-13|C-16, czyli z odrębnym pasem dla rowerów i pieszych, niezależne drogi rowerowe oznaczone znakiem C-13 oraz pasy rowerowe wytyczone w jezdni zaliczone są do dróg rowerowych. Do dróg pieszo-rowerowych zaliczone są ciągi oznaczone znakiem C-16-13. W przypadku typu nawierzchni decyduje największy procentowy udział danego rodzaju.Aktualnie w obrębie granic miasta Bielsko-Biała wyznaczonych jest w sumie ok. 26.0 km dróg rowerowych, pieszo-rowerowych oraz pasów rowerowych. Większość z odcinków, bo niespełna 19 km, stanowią odrębne drogi rowerowe, pozostałe ok. 7 km stanowią ciągi pieszo-rowerowe. Wszystkie istniejące drogi rowerowe, pieszo-rowerowe oraz pasy i kontrapasy rowerowe zostały pokazane na poniższej interaktywnej mapie. Po kliknięciu na danym odcinku ścieżki ukazuje się krótka informacja o jej rodzaju, długości, typie nawierzchni oraz o oznakowaniu poziomym i pionowym. Do niektórych odcinków dołączone jest również zdjęcie poglądowe.
 

Last updated: 2014-06-01 13:57:31


Aktualnie serwis posiada 12642 zarejestrowanych obiektów, z czego 2190 posiada uzupełniony opis.
24trips.com Ltd. United Kingdom, 5 London Road, London SW17 9JR, Registred no.: 07670843
Office in Poland: +48 33 813-90-00, +48 509 878 000
www.24trips.com e-mail: poland@24trips.com